Skip to content

Política de qualitat i medi ambient

L’organització de PUNT VERD GIRONA S.L., té com objectiu que la qualitat dels serveis d’execució i manteniment dels jardins, sigui fidel a les expectatives de cada client, assegurant així l’èxit a llarg termini de l’empresa. El compliment dels requisits del client, la satisfacció de les seves expectatives, la preservació de l’entorn, l’aplicació de bones pràctiques ambientals i la prevenció dels riscos són part dels principis estratègics de la nostra empresa.

Mitjançant el Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de PUNT VERD GIRONA S.L., treballa cap a un millor comportament ambiental proporcionant una dinàmica de treballa estructurada per la consecució de la millora continua i assegurant en tot moment, el compliment amb les normes i requisits legals d’aplicació i amb els altres requisits que l’organització pugui subscriure.

S’estableixen, declaren i s’assumeixen els següents punts:

Qualitat en el producte i servei

La Qualitat final del producte i servei entregat el client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVECNIÓ, DETECCIÓ, CORRECIÓ I MILLORA CONTINUA durant tot el cicle.

La nostra tasca diària estarà impregnada de una actuació formal i professional orientada a satisfer els requisits i expectatives dels nostres clients, per això:

  • Les exigències contractuals, els desitjos i les expectatives dels clients, són l’únic criteri per establir el patró de qualitat dels nostres serveis, així com el compliment normatiu.
  • Els requisits de qualitat i exigències contractuals han de ser traduïts de forma efectiva en especificacions que seran disposats els proveïdors (vivers, productes fitosanitaris, terres, material de reg…) de forma COMPLETA I OPURTUNA.
  • La qualitat és una tasca comú de totes les àrees de l’organització (Direcció, departament administració, departament comercial i RRHH, Director Tècnic, Departament de Qualitat i Medi Ambient i producció), cada una de les àrees ha d’assumir que és client i proveïdor de departament i persones de l’organització.
  • Cada treballador de PUNT VERD GIRONA S.L., és responsable de la qualitat del seu treball. La Direcció i el Responsable de Qualitat i Medi Ambient són responsables de IMPULSAR la implantació de les Polítiques i Objectius de l’Organització, comprovant la seva execució mitjançant auditories.
  • L’aplicació d’aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient exigeix la integració de tot l’equip humà de l’organització, per tant es considera prioritari la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ.

Disponibilitat de recursos

Es determinen i es proporcionen els recursos necessaris per implantar i mantenir el Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient, per això:

  • Es determina la competència necessària per el personal que realitza treballs que afecten a la Qualitat i Medi Ambient del treball.
  • S’assegura que el personal sigui conscient de la pertinència i importància de la seva activitat i de com contribueix a l’assoliment dels objectius de Qualitat i Medi Ambient.
  • Es manté la infraestructura necessària, d’equips i serveis, – i amb la tecnologia econòmica assumible- per aconseguir la conformitat amb els requisits del producte i del servei i en condicions de mínim impacte medi ambiental.

Minimitzar l’impacte medi ambiental i prevenir la contaminació

Realitzarem un esforç continu per identificar, caracteritzar i millor l’impacte medi ambiental derivat de les activitats i operacions, directe o indirectament relacionats amb l’organització. Es realitzarà la prevenció de la contaminació i l’avaluació dels riscos potencials.

Es té en compte la legislació en la planificació de les actuacions que puguin tenir un impacte en el medi ambient significatiu, sobre tot en aquelles àrees les quals no hi hagi legislació aplicable.

Col·laboració medi ambiental

Es col·laborarà, sempre que sigui necessari, amb les diferents administracions,  organitzacions no governamentals i entitats públiques i privades, en la recerca de solucions de problemes medi ambientals plantejats.

Es comprometem a complir amb tots els requisits legals aplicables a l’organització i també qualsevol altre requisit relacionat amb els nostres aspectes ambientals que puguem subscriure.

Comunicació i informació

Facilitarem l’establiment de la comunicació interna de l’organització, afavorint l’eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient, amb criteris de transparència. 

La política de Qualitat i Medi Ambient es troba a disposició de tots els treballadors, i persones que puguin actuar en nom de l’organització i del públic en general pel seu coneixement.

També es facilitarà, en relació els aspectes medi ambientals, la informació sobre objectius aconseguits i treballs en curs, a les parts interessades externes (clients, proveïdors, etc.) quant els mateixos ho requereixin.

MILLORA CONTINUA

L’organització PUNT VERD GIRONA S.L., amb motiu de oferir la prevenció, detecció, correcció i millora contínua dels nostres serveis i de reflectir les expectatives de qualitat es compromet a actuar segons els sistema integrat de Gestió de Qualitat i Medi Ambient.

Es revisa periòdicament aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient per tal d’adequar-la contínuament.

Direcció 20/04/2017

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!