972 405 387  Raset, 52, Vilablareix (Gi)     

Projecte C

Construcció de jardí amb gespa natural amb pans, anivellat de terreny amb travesses de tren, creació de petit estany d’aigua, creació de parterres d’arbustiva i arbrat acabats amb escorça de pi. Instal·lació de sistema de reg automatitzat.