972 405 387  Raset, 52, Vilablareix (Gi)       

Xerogardening or low maintenance

La xerojardineria està encaminada a l’estalvi i l’ús sostenible de l’aigua. La base es l’elecció de les plantes que requereixin de poca aigua i dissenyar el jardí de manera que es requereixi el mínim us d’aigua.

Els principis bàsics de la xerojardineria són la planificació i el disseny, l’anàlisi del sòl, la reducció o eliminació de les zones amb gespa, selecció de plantes que millor s’adaptaran segons el clima, un reg eficient i l’ús de cobertes o “mulching” i un fàcil manteniment.