972 405 387  Raset, 52, Vilablareix (Gi)       

Col·locació i manteniment de gespa artificial

Des de fa anys que instal·lem gespa artificial decorativa, solament treballar sempre amb la mateixa marxa perquè la qualitat, les condicions i les garanties que ens ofereix el proveïdor es troben a l’altura de l’exigència del nostre client.

Alhora d’instal·lar la gespa artificial en primer lloc realitzem una visió del terreny. Prèviament a la instal·lació es realitza un tractament herbicida per matar les males herbes existents, i una excavació per retirar les males herbes i les seves arrels. Un cop tenim el terreny net de males herbes s’aporta sorra sauló, aquesta es compacta i s’anivella. Es col·loca la malla antigerminant per evitar l’aparició de males herbes i es presenta la gespa sobre el terreny i s’instal·la amb molta cura.

Es necessari realitzar un bon manteniment un cop la gespa està col·locada i instal·lada. S’han d’escombrar i bufar les fulles seques o altres redius orgànics que hi puguin caure, de tant en tant i sobretot en períodes de calor es important der una ruixada amb aigua a la gespa artificial.

Amb el temps i l’ús freqüent poden fer que les fulles de la gespa artificial quedin aixafades, per això és convenient realitzar un raspallat a les gespa per ajudar a les fulles a tornar a la condició original.