972 405 387  Raset, 52, Vilablareix (Gi)     

Manteniment de piscines

Ens encarreguem del manteniment de piscines i ho fem amb un seguiment complet i exhaustiu de la cloració, el PH i l’estat de l’aigua.

Realitzem el servei de manteniment de piscines durant tot l’any, que inclou el control de l’aigua (estat, PH, cloració, algues, incrustacions i bacteris) i la neteja del fons, les parets i els filtres. 

També ens en cuidem de la revisió del motor i de l’equip de filtració per assegurar que la piscina tingui amb un funcionament òptim. 

El nostres operaris disposen d’anys d’experiència en aquestes tasques i, pel que fa les reparacions i instal·lacions, comptem amb partners especialitzats en el sector per oferir un servei integral i ajustat a les característiques de cada piscina.