972 405 387  Raset, 52, Vilablareix (Gi)     

Jardí de gespa natural

Construcció d’un jardí de baix manteniment amb gespa natural en un habitatge unifamiliar a Banyoles, el Pla de l’Estany. 

Es van col·locar pans de gespa natural, cultivada prèviament durant un any, per tal d’obtenir un resultat òptim des del primer día. També es van crear camins i acabats amb graves. 

Pel que fa al reg, es va instal·lar un sistema automatizat.