972 405 387  Raset, 52, Vilablareix (Gi)       

Jardí i tanca perimetral d’arbustos a Cassà de la Selva

Jardí i tanca perimetral d’arbustos a Cassà de la Selva

Construcció d’un jardí amb tanca perimetral d’arbustos a un habitatge de Cassà de la Selva, La Selva. 

Es va plantar gespa natural amb llavor així com arbres. Es va dissenyar i construir un petit estany d’aigua, parterres amb travesses acabats amb escorça de pi i una tanca perimetral d’arbustos. 

Per acabar, es van plantar plantes decoratives i es va instal·lar un sistema de reg automatitzat.