972 405 387  Raset, 52, Vilablareix (Gi)       

Jardí amb mur de contenció i ecotravesses a Montfullà

Jardí amb mur de contenció i ecotravesses 

Construcció d’un jardí amb mur de contenció amb travesses de tren i ecotravesses a un habitatge de Montfullà, El Gironès.

Per a aquest projecte, es van construir unes escales d’accés principal al jardí amb travesses de tren i camins amb lloses. També es va plantar arbustiva variada i gespa amb llavor, així com es van realitzar parterres acabat amb marmolines de decoració i escorça de pi. 

Per acabar, es va instal·lar un sistema de reg automàtic.