972 405 387  Raset, 52, Vilablareix (Gi)     

Jardí amb estany d’aigua

Disseny i construcció de jardí amb estany d’aigua en un habitatge de Girona.

Es va realitzar un anivellat de terreny amb travesses de tren i, en acabat, es va col·locar gespa natural amb pans. També es va dissenyar i construir un petit estany d’aigua, així com parterres d’arbustiva i arbrat, amb un acabat d’escorça natural de pi. 

Per acabar, es va instal·lar un sistema de reg automatitzat.