972 405 387  Raset, 52, Vilablareix (Gi)       

Jardí amb estany d’aigua a Girona

Jardí amb estany d’aigua

Disseny i construcció de jardí amb estany d’aigua a un habitatge de Girona.

Es va realitzar un anivellat de terreny amb travesses de tren i, en acabat, es va col·locar gespa natural amb pans. També es va dissenyar i construir un petit estany d’aigua, així com parterres d’arbustiva i arbrat, amb un acabat d’escorça natural de pi. 

Per acabar, es va instal·lar un sistema de reg automatitzat.